kurzy(Nahraďte celou tuto závorku zavináčem)anglictinarehor.cz

Mgr. František Špaček

Absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, obory angličtina a pedagogika, z anglického jazyka složil také Všeobecnou státní zkoušku, Cambridgeskou zkoušku CAE a absolvoval Teacher’s training s mezinárodní platností. Výuce angličtiny se věnuje od roku 2003. Dvakrát pobýval ve Velké Británii, v roce 2001 a 2006. Jeho hodiny jsou velmi živé a komunikativní, s pečlivě propracovanou strukturou. Upřednostňuje individuální přístup k jednotlivci i při práci s kolektivem. Používá moderní výukové metody tak, aby vedly k co nejefektivnějšímu zvládnutí jazyka. Zaměřuje se na všestranný rozvoj jazykových dovedností- mluvení, psaní, poslech a porozumění čtenému textu. Zvláštní důraz klade na konverzaci.

Mgr. František Špaček

Mgr. František Špaček